Automatisch overschakelen van http naar https

Op onderstaande wijze kun je er voor zorgen dat je website automatisch overschakelt naar https.

Ga naar de directory public_html en voeg onderstaande code toe in de .htaccess file.

# BEGIN WordPress

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Header set Strict-Transport-Security “max-age=31536000; includeSubDomains; preload” env=HTTPS

</IfModule>

# END WordPress

Automatisch overschakelen van http naar https