PHP versie wijzigen in DirectAdmin (nieuwe layout)

In uw DirectAdmin account kunt u heel gemakkelijk zelf de door u gewenste PHP versie instellen.

U heeft de keuze uit:

PHP 5.3 mod_php
PHP 7.1 php-fpm
PHP 7.2 php-fpm
PHP 7.3 php-fpm

U doet dit als volgt:

  • Log in op uw DirectAdmin account. De inloggegevens heeft u bij de registratie per mail ontvangen. Heeft u deze niet meer? Dan kunt u ze bij ons opnieuw opvragen.
  • Klik op het domein.
  • Klik op PHP version selector.
  • Daarna kunt u de gewenste PHP versie instellen zoals is aangegeven in onderstaande illustratie.