Automatisch overschakelen van http naar https

Op onderstaande wijze kunt u er voor zorgen dat uw website automatisch overschakelt naar https.

Ga naar de directory public_html en voeg onderstaande code toe in de .htaccess file.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Header set Strict-Transport-Security “max-age=31536000; includeSubDomains; preload” env=HTTPS

 

Automatisch overschakelen van http naar https